My a naše práce

Společnost H&P Account Tax Consulting a.s. zahájila svou činnost v roce 2013. Již v devadesátých letech však členové vedení společnosti poskytovali daňové a účetní služby, naše praxe tak pokrývá téměř celé porevoluční období. Jsme členem Komory daňových poradců ČR a zapsáni na seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství. Zároveň se hlásíme k etickému kodexu daňových poradců. Náš tým tvoří přibližně 15 lidí, přičemž vedle účetních zahrnuje také 2 daňové poradce a advokáta externistu.

Na rozdíl od mnoha účetních kanceláří nebo interních účetních oddělení není naším cílem pouhé bezmyšlenkovité vkládání dat do účetního software, naopak každý účetní a obchodní případ našich klientů komplexně posuzujeme taktéž z hlediska daňových a a jiných právních předpisů a s ohledem na potřeby a cíle jednotlivých klientů. Vždy hledáme nejefektivnější řešení za účelem minimalizace daňových povinností našich klientů. K tomu využíváme všech možností, které nám platná česká a zahraniční právní úprava dává k dispozici. Prioritou naší daňové kanceláře je chránit práva našich klientů. Proto našim klientům kromě účetních a daňových služeb poskytujeme rovněž právní a obchodně-ekonomické poradenství v oblasti jejich podnikání.

Naše daňová a účetní kancelář poskytuje své služby různorodým klientům, malými podnikateli počínaje a velkými akciovými společnostmi konče. Naší specialitou je však korporátní klientela a její zákonitě složitější účetní a daňové agenda, často s mezinárodním přesahem. V průběhu let jsme spoluprací s takovýmito klienty získali bohaté zkušenosti především v oblastech mezinárodního obchodu a lékařství.

Na podnikatelské subjekty jsou neustále kladeny nové požadavky v oblasti evidence své činnosti, ať už tyto požadavky přináší domácí či evropská legislativa. Zároveň s tím velmi často dochází k novelizaci právní úpravy, což ji pro většinu subjektů činí značně nepřehlednou. Naši klienti se však vždy mohou spolehnout na včasné upozornění, v případě, že k takovým změnám má dojít. Náš tým si neustále udržuje přehled o nadcházejících či jen dokonce debatovaných změnách a je tak vždy schopen postupovat v souladu s platnou i chystanou právní úpravou. Stejně včasný a bdělý přístup uplatňujeme i při vyřizování záležitostí našich klientů, čímž předcházíme mnoha problémům a potenciálním škodám.

Na veškeré námi poskytované služby je smluvně dána právní záruka, která vychází z pojistné smlouvy uzavřené naší společností. Pojištěna je v tomto ohledu jak daňová kancelář, tak oba naši daňoví poradci individuálně.

Náš tým

Ing. Miroslav Řehounek
Daňový poradce
miroslav.rehounek@hpaccount.cz
+420 777 000 944
Ing. Radka Laurincová
Daňová poradkyně
radka.laurincova@hpaccount.cz
+420 608 401 071
Martin Gruszka
Hlavní účetní
martin.gruszka@hpaccount.cz
+420 776 631 456
Mgr. Jana Samková
Spolupracující advokát
jana.samkova@hpaccount.cz
+420 607 675 188
Ing. Šárka Urbańczyková
Vedoucí účetní
sarka.urbanczykova@hpaccount.cz
+420 605 232 882
Mgr. Gražyna Prószkowska
Finanční ředitelka
grazyna.proszkowska@hpaccount.cz
+420 730 562 234
Ing. Věra Sniegoňová
Účetní
vera.sikorova@hpaccount.cz
+420 605 232 885
Ing. Monika Wojtylová
Účetní
monika.wojtylova@hpaccount.cz
+420 605 232 881
Jaroslava Wdowková
Mzdová účetní
jaroslava.wdowkova@hpaccount.cz
+420 731 104 414
Ing. Lýdie Kluzová
Účetní
lydie.kluzova@hpaccount.cz
+420 605 232 884
Ing. Marie Walachová
Účetní
marie.walachova@hpaccount.cz
+420 603 488 097
Jana Labajová
Účetní
jana.labajova@hpaccount.cz
+420 608 710 445
Bc. Ivana Byrtusová
Účetní
ivana.byrtusova@hpaccount.cz
+420 605 232 883
Sylvie Michálková
Asistentka
sylvie.michalkova@hpaccount.cz
+420 775 579 585

N R

Mgr. Natasza Recmanioková
Asistentka
natasza.recmaniokova@hpaccount.cz
+420 731 626 984