Právní poradenství

Jsme členem Komory daňových poradců ČR
Úvodní strana Tisk
Právní poradenství

Důležitým členem našeho týmu je smluvní advokát, jehož prostřednictvím můžeme našim klientům zprostředkovat rovněž odborné poradenství a právní služby v oblasti závazkového či obchodního práva, možnost zastupování v soudních sporech, stejně jako právní služby v dalších oblastech jako je pracovní, insolvenční či správní právo. Tato spolupráce přináší našim klientům komplexnější a pružnější servis. Takřka každodenní pracovní kontakt s pracovníky naší společnosti umožňuje poskytovat našim klientům nejvyšší kvalitu právních služeb, vždy při důsledném respektování ekonomických a daňových souvislostí.

 

Mezi nejčastěji takto poskytované právní služby patří zejména:

- zakládání obchodních společností, úkony v rámci správy a řízení obchodních společností (př. zajištění požadovaných změn ve společnosti, zápis do obchodního rejstříku nebo evidence skutečných majitelů, zajištění podnikatelských oprávnění, atp.), likvidace a přeměny obchodních společností

- smluvní agenda a příprava potřebných smluvních dokumentů z občanskoprávní či obchodněprávní oblasti (převody nemovitostí, koupě a prodej společností, nájemní a příkazní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a další)

- pracovněprávní agenda - příprava pracovních smluv a jiných pracovněprávních dohod, interní předpisy zaměstnavatele, zastupování v pracovněprávních sporech, atd.

- vymáhání dlužných pohledávek, včetně zastupování klienta před soudy všech stupňů

- osobní či písemné konzultace aktuálních otázek z oblasti soukromého i veřejného práva a jiné analýzy

- odborné poradenství v obchodních transakcích, včetně připomínkování smluvní dokumentace

- zajištění právní dokumentace týkající se ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR

 

Poskytované služby
Kontaktní informace
Adresa provozovny:
Český Těšín
Havlíčkova 190/12
737 01

Adresa sídla společnosti:
Bystřice
Bystřice 1250
739 95
Napište nám zprávu