Zpracování interních směrnic

Jsme členem Komory daňových poradců ČR
Úvodní strana Tisk

Ve spolupráci s klientem zpracování účetní osnovy a interních směrnic:


Účetní a mzdové poradenství - další služby v kategorii


Informování o povinnostech

Informování o povinnostech účetní jednotky klienta vyplývajících z příslušných účetních předpisů tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a správné

Soupis rezerv a opravných položek
  • vedení prokazatelné evidence pohledávek (v případě opravných položek) – soupis pohledávek a opravných položek způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně o účetnictví

  • vedení prokazatelné evidence rezerv – soupis sestavený způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně o účetnictví

Metodická pomoc

Metodická pomoc

  • při vedení účetnictví
  • při sestavení zahajovací rozvahy
  • mezitímní účetní závěrky
  • roční účetní závěrky
  • při provádění inventur ve smyslu zákona o účetnictví a pro potřeby oceňování.
Poskytované služby
Kontaktní informace
Adresa provozovny:
Český Těšín
Havlíčkova 190/12
737 01

Adresa sídla společnosti:
Bystřice
Bystřice 1250
739 95
Napište nám zprávu