Soupis rezerv a opravných položek

Jsme členem Komory daňových poradců ČR
Úvodní strana Tisk

Účetní a mzdové poradenství - další služby v kategorii


Informování o povinnostech

Informování o povinnostech účetní jednotky klienta vyplývajících z příslušných účetních předpisů tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a správné

Zpracování interních směrnic

Ve spolupráci s klientem zpracování účetní osnovy a interních směrnic:

  • oběh účetních dokladů,
  • odpisový plán,
  • způsob oceňování majetku a zásob,
  • zásady inventarizace,
  • popř. další důležité normy
Metodická pomoc

Metodická pomoc

  • při vedení účetnictví
  • při sestavení zahajovací rozvahy
  • mezitímní účetní závěrky
  • roční účetní závěrky
  • při provádění inventur ve smyslu zákona o účetnictví a pro potřeby oceňování.
Poskytované služby
Kontaktní informace
Adresa provozovny:
Český Těšín
Havlíčkova 190/12
737 01

Adresa sídla společnosti:
Bystřice
Bystřice 1250
739 95
Napište nám zprávu