Metodická pomoc

Jsme členem Komory daňových poradců ČR
Úvodní strana Tisk

Metodická pomoc


Účetní a mzdové poradenství - další služby v kategorii


Informování o povinnostech

Informování o povinnostech účetní jednotky klienta vyplývajících z příslušných účetních předpisů tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a správné

Zpracování interních směrnic

Ve spolupráci s klientem zpracování účetní osnovy a interních směrnic:

  • oběh účetních dokladů,
  • odpisový plán,
  • způsob oceňování majetku a zásob,
  • zásady inventarizace,
  • popř. další důležité normy
Soupis rezerv a opravných položek
  • vedení prokazatelné evidence pohledávek (v případě opravných položek) – soupis pohledávek a opravných položek způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně o účetnictví

  • vedení prokazatelné evidence rezerv – soupis sestavený způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně o účetnictví

Poskytované služby
Kontaktní informace
Adresa provozovny:
Český Těšín
Havlíčkova 190/12
737 01

Adresa sídla společnosti:
Bystřice
Bystřice 1250
739 95
Napište nám zprávu