Zpracování návrhů valných hromad, zpráv

Jsme členem Komory daňových poradců ČR
Úvodní strana Tisk

Zpracování návrhů valných hromad, zpráv o vztazích apod., obchodní společnosti , tj i společnost s ručením omezeným mají mj. i povinnost :


Další ekonomické a obchodní poradenství - další služby v kategorii


Kontrola insolvenčního rejstříku
  • Kontrola obchodních partnerů klienta v insolvenčním rejstříku
Zasílání listin na obchodní rejstřík

Obchodní společnosti , tj i společnost s ručením omezeným, mají mj. i povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v Obchodním rejstříku ( § 21a Zákona o účetnictví). Při nesplnění povinnosti zveřejnění v Obchodním rejstříku může být společnosti za správní delikt udělena pokuta ve výši až 3% hodnoty aktiv uvedených v rozvaze. Pokutu uděluje finanční úřad podle § 37a Zákona o účetnictví.

Archivace listin

Ve chvíli, kdy jsou doklady a dokumenty zahrnuty v účetnictví a jsou zpracovány daňově, více méně jsou naprosto nadbytečné. I tak je ale jejich archivace po nějakou dobu nutná, respektive po několik let je zákonem vyžadována. Tyto zákonem stanovené doby musí respektovat každý podnikatelský subjekt, přičemž se může rozhodnout, zda bude dokumenty archivovat přímo v sídle společnosti, nebo je svěří do rukou archivačním společnostem, jež se za poplatek zabývají právě archivací firemních účetních dokladů a dokumentů.

Spolupráce při vyplňování statistik
  • Spolupráce při vyplňování statistických výkazů klienta
Výkazy pro INTRASTAT
  • Zpracování a odesílání měsíčního výkazu pro INTRASTAT
Zpracování ročních výkazů pro OSSZ a ZP-OSVČ
  • Zpracování ročního zúčtování plateb sociálního a zdravotního pojištění (pro OSVČ)
Administrace datových schránek klienta

Administrace datových schránek klienta (na základě zplnomocnění klienta zajišťujeme pravidelnou kontrolu datové schránky, zpracování příchozích zpráv a jejich rozesílání formou předem dohodnutou s klientem)

Poskytované služby
Kontaktní informace
Adresa provozovny:
Český Těšín
Havlíčkova 190/12
737 01

Adresa sídla společnosti:
Bystřice
Bystřice 1250
739 95
Napište nám zprávu