Aktuality

Jsme členem Komory daňových poradců ČR
Úvodní strana Tisk

Nová informace ohledně ubytovacích služeb a EET

Generální finanční ředitelství vydalo metodickou informaci k daňovému posouzení poskytování ubytovacích služeb Airbnb apod.
Tato informace je zveřejněna na webových stránkách GFŘ http://www.financnisprava.cz/…/2017-10-11_Info_k_danovemu_p…
Zveřejněná informace definuje rozdíly mezi nájmem a poskytováním ubytovacích služeb, přičemž Airbnb jednoznačně definovala jako ubytovací službu. S tímto zařazením vznikají poskytovatelům mnohé povinnosti. Jde o činnost, která podléhá zdanění podle § 7 ZDP a její poskytovatel by měl mít živnostenské oprávnění. V tomto případě si může uplatnit 60% paušální výdaj. Pokud dané živnostenské oprávnění nemá vyřízeno, tak lze uplatnit pouze 40% paušální výdaj z dosažených příjmů. Na základě těchto skutečností by se měla tato fyzická osoba registrovat u svého místně příslušného správce daně a po skončení kalendářního roku podat v případě překročení příjmů 6 tis (15 tis.)/rok daňové přiznání.
Další povinností je eventuální povinná registrace k DPH v případě, že obrat z této činnosti překročí hranici 1 mil Kč v průběhu jakýkoliv 12 měsíců.
A to nejlepší nakonec, v případě, že tento poskytovatel ubytovacích služeb přijímá platby v hotovosti je v souladu se zákonem o elektronické evidenci tržeb povinen od 1. 12. 2016 tyto evidovat a plnit další povinnosti dle zákona o EET.

19.10.2017 Více informací..

Nový daňový balíček

Od soboty 1. července 2017 je účinný zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Novela přináší větší množství změn v daňové legislativě. Finanční správa proto k tomuto rozsáhlému materiálu vydala informace a pokyny, které jednotlivé změny upřesňují a vysvětlují. Níže uvádíme stručný přehled změn, které daňový balík, obsahuje:
o zpřísnění limitu pro výdajové paušály živnostníků ze dvou milionů korun na jeden milion korun...;
o znovuzavedení možnosti uplatňovat daňové slevy na manžela/manželku a děti při současném využití daňového paušálu;
o možnost nechat si stanovit paušální daň finančním úřadem bude dostupnější většímu okruhu poplatníků
o možnost nepodávat daňové přiznání při souběhu dvou zaměstnání, pokud příjem z druhé závislé činnosti nepřesáhne 2500 korun za měsíc;
o zavedení institutu nespolehlivé osoby (půjde o bývalé nespolehlivé plátce DPH, jejichž registrace byla zrušena)
o zvýšení slevy na dani na druhé dítě o 2400 korun na 19404 korun za rok, na třetí a další dítě o 3600 korun na 24204 korun za rok (toto opatření bude platit zpětně od 1. 1. 2017);
o zpřísnění podmínek pro vyplacení daňového bonusu (nově bude podmíněn ročním příjmem ve výši šestinásobku minimální mzdy a do příjmu se nebude započítávat příjem např. z nájmu);

01.07.2017 Více informací..
Poskytované služby
Kontaktní informace
Adresa provozovny:
Český Těšín
Havlíčkova 190/12
737 01

Adresa sídla společnosti:
Bystřice
Bystřice 1250
739 95
Napište nám zprávu